La casa noucentista: arquitectura unifamiliar a Catalunya (1913-1932)

Com és una casa noucentista?

Divendres 18 de maig de 2018  |  Casa Masó

Masó i la resta d’arquitectes noucentistes van rebre molts encàrrecs per la construcció de vivendes unifamiliars, tant de primeres residències urbanes com de xalets i torres d’estiueig. Aquesta exposició presenta una selecció de les 18 cases més representatives del Noucentisme per mostrar fins a quin punt el substrat polític i cultural que va donar forma al moviment noucentista també va crear una determinada arquitectura i decoració d’interiors al servei de la nova burgesia catalana.


Ajuntament de Girona Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona Universitat de Girona