Puig i Cadafalch, Masó i els Banys de Girona

Prorrogada fins el 28 d’abril. Any Puig i Cadafalch

Del 20 de desembre de 2017 al 28 d'abril de 2018  |  Casa Masó

L’exposició inclou gravats, restes arqueològiques, ceràmica, fotografies, dibuixos, plànols i altres documents que per primera vegada il·lustren amb detall la història de la recuperació d’aquest edifici, i permet veure com des del primer moment ja es va convertir en una icona de Girona.

La restauració dels Banys de Girona va ser promoguda per Josep Puig i Cadafalch i duta a terme per Rafael Masó, dos arquitectes apassionats per la recuperació del patrimoni històric català. Amagats des del segle XVII a l’interior d’un convent, els banys ja havien despertat l’atenció de viatgers i estudiosos fins que, a partir de 1914, l’estudi que en va fer Puig i Cadafalch va confirmar el seu origen i va impulsar-ne la recuperació, que va anar a càrrec de Rafael Masó, Jeroni Martorell i Emili Blanch. Comissariat: Rosa Maria Gil Tort.

L’exposició es complementa amb la celebració d’una jornada que comptarà amb la participació dels principals estudiosos del monument.


Ajuntament de Girona Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona Universitat de Girona