Notícies

dimecres 12 d'abril de 2017

Barcelona i Mataró acolliran el congrés “Puig i Cadafalch. Arquitecte de Catalunya”

Es farà a l’octubre i explorarà totes les facetes professionals de l’arquitecte i polític. La Generalitat de Catalunya ha proclamat el 2017 Any Puig i Cadafalch per a commemorar el 150è aniversari del seu naixement i el centenari del seu accés a la Presidència de la Mancomunitat de Catalunya.


Entre els actes de caire acadèmic es convoca un congrés des del que es proposa obrir nous camins d’exploració d’aquest personatge per interpretar-lo en tota la seva complexitat, com a arquitecte, urbanista, arqueòleg, historiador de l’art i també com a figura pública rellevant en la Catalunya de la primera meitat del segle XX. Les seves múltiples facetes professionals i acadèmiques van assentar les bases d’una vasta i rigorosa construcció intel·lectual, orientada a l’acció cívica i cultural, inspiradora de les empreses polítiques que va capitanejar.

L’objectiu del congrés és fer aflorar recerques inèdites tant d’investigadors consolidats com dels joves que s’inicien en la recerca. El congrés s’obre també a recerques desenvolupades en un context internacional, tant les relacionades amb en Puig i Cadafalch d’una manera directa, com aquells treballs sobre personatges o fets que puguin ajudar a entendre la seva dimensió internacional. Malgrat que hi ha una bibliografia abundosa i que, l’any 2001, es va celebrar un primer any Puig i Cadafalch, aquesta recerca ha estat feta, massa vegades, de manera fragmentada. D’altra banda, l’adquisició i posada al servei de la ciutadania del seu arxiu personal per part de la Generalitat de Catalunya ha obert noves perspectives de recerca.

Més informació i calendari a la primera circular [pdf] del Congrés.

Primera circular

Ajuntament de Girona Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona Universitat de Girona